frost

Første og siste frostnatt – hva er det?

Morten Bragdø

Første frostnatt - om høsten.

Siste frostnatt - om våren.

 

Alle trenger å forstå hvordan de skal forholde seg til første og siste gjennomsnittlige dato for frostnettene på stedet du bor.

Å vite dette gir deg kunnskap om hvor tidlig du kan så forskjellige slags frø, og hvor lenge du kan forvente at en vekstsesong skal vare.

 

Alle grønnsaker bruker en viss tid på å modnes før du kan høste dem. Derfor er det viktig å vite når den første frostnatten normalt kommer på høsten, der du bor. Dette kan vi ha i mente når vi sår andresådden om sommeren. Ikke alle grønnsaker har kort nok kulturtid til å rekke modning før første frostnatt.

 

Hva er frost?

 

Når luften avkjøles etter at solen har gått ned, er det en viss temperatur hvor vanndamp i fuktig luft kondenserer til flytende vann, og viser seg som dugg på faste overflater(duggpunkt). Når faste overflater er avkjølt til under temperaturen i luften, og det er under frysepunktet for vannet, kondenserer vanndampen som frost. Frost er altså frosset dugg, men det dannes på forskjellige vis.

 

Frostdatoer er ikke eksakte. Det beregnes gjennomsnittlig dato for de siste 30 årene. Om når den siste frosten om våren og den første om høsten kommer. Den faktiske frostdatoen kan variere mye. Men vi bruker den som en guide, og avvik håndterer vi med å dekke plantene for å unngå frostskader.

 

Hvordan bruke informasjonen om frostnettene?

 

Planter har forskjellige behov. Noen frø trenger varm jord for å spire, mens andre foretrekker å spire når det fortsatt er ganske kaldt.

Vi vet at bønner trenger varm jord for å spire. Og et par andre. Men alle trenger frostfrie vekstbetingelser. Derfor er det viktig å treffe sånn noenlunde med utplanting eller såing. Etter første frostnatt. Dette kan du styre ved å telle ukene tilbake til såtidspunkt, i forhold til hvor lang tid hver enkel plante trenger på å bli stor nok til utplanting.

 

En tomatplante trenger stort sett et drivhus, men om ikke du har oppvarmet veksthus, kan du regne ca 6 uker tilbake i tid til når du kan så. I veksthus er det gjerne sikkert å unngå frost et par uker tidligere enn siste frostnatt. For alle planter som skal plantes ut, kan du regne deg direkte tilbake fra siste frostnatt der du bor, når du skal beregne tidspunkt for såing.