Poteter, enklere blir det ikke:)

Poteter, enklere blir det ikke:)