Historien om Hollands beste blomsterløk

Historien om Hollands beste blomsterløk

Etter mange år med vanlige problemer som sykdom og tilbakevendende ugrass og soppsykdommer, tok de sin beslutning om jobbe med naturen, istedet for mot den.
Det skulle vise seg at fremtiden gav dem de beste kvalitetsproduktene holland hadde sett.
Den Nederlandske kontrollorganisasjonen SKAL er internasjonalt anerkjent og sørger for at vi kan stole på dem som er sertifisert her igjennom.
I 2015 fikk de tildelt prisen for beste bedrift med henblikk på innovasjon og nytenkning omkring biodiversitet. Dette er faktisk godt gjort i et tradisjonsbundet landbruksland som Holland.
Det viktigste i omleggingen til økologiske kulturer, er jorden. De benytter no-till prinsipper, som betyr at jorden ikke pløyes. Det gir gode levevilkår for alle de nødvendig enige mikroorgansimene nedover i de forskjellige jorddybdene. Og mye mindre vannforbruk.
Plantene er essensielle i forhold til et godt jordliv. Derfor såes/plantes det til med en gang løken er høstet. Slik dekkes jorden, slik vi gjør det med godvårmetoden. Plantene gir fra seg stoffer gjennom røttene, som gavner mikrolivet i jorden. Som igjen hjelper plantene når de trenger hjelp til å overleve et angrep av skadegjørere, eller rett og slett bare skal vokse seg sunde og kraftige. De bruker 11 forskjellige planter som hver for seg sørger for at alle disse aspektene er ivaretatt.

Anbefalte samlinger

Anbefalte samlinger