Blomstereng PROFF skygge

Blomstereng PROFF skygge

398.00 kr

Avgift inkludertFri frakt på ordre over 1000kr! *

Tilgjengelig nå!

Denne blomstereng - blandingen egner seg også til normale solforhold og jordtyper, men trives aller best i delvis skygge og skogkanter. Den har et så stort innhold av forskjellige arter, 43 arter!, at den passer til de aller fleste stedene i landet vårt. De artene som er best tilpasset stedet de etableres på, vil etablere en vakker blomstereng der du bor. Du får 70 gram med en komplett blanding av vakre ville norske markblomster og naturgras. 10 gram markblomster og 60 gram naturgras. Alle er stedegne i Norge, med unntak av kornvalmue og sikori som jeg har medtatt for at det skal komme minste en art med blomster det første året du sår.

Blomsterengen har jeg utviklet gjennom et nitidig arbeid med tanke på arter. Gjennom mange år med forskjellige frøblandinger og evaluering av resultater, har jeg her en blanding som er så allsidig at den kan benyttes over hele landet. 

Blandingen består av de svaktvoksende naturgrasartene engkvein, timotei, lundrapp, rødsvingel, raigrass, gulaks, reverumpe, hjertegrass og blåtopp. Disse danner basisen i engen, og er arter du finner i naturlige vakre blomsterenger. Markblomstene i denne blomsterengblandingen, er naturlig hjemmehørende planter i Norge, og består av prestekrage, hvitkløver, prikkperikum, ryllik, mjødurt, fagerklokke, balderbrå, bergmynte, hanekam, rødkløver, smalkjempe, kryptimian, karve, rød jonsokblom, legeveronika, nesleklokke, åkerforglemmegei, engsyre, gullris, kratthumleblom, enghumleblom, løkurt, ormehode, engkarse, legekattost, blodtopp, fagerknoppurt, hundetunge, fuglevikke og skogflatbelg. I tillegg er det også lagt inn kornavlmuer og sikori for at det skal komme litt blomster første året. Disse to artene er ikke farlige fremmedarter.

Dette er arter som også tåler normale solforhold, men er mer tilpasset delvis skygge og skogkanter. Dette er også blandingen jeg benytter til å så "skogsbunn" mellom busker og trær når jeg etablerer naturlig vegetasjon.  Sikorien har dype røtter og gjør en god jobb med jordlivet. Flere av de andre artene har alle sine gode egenskaper som nitrogensamlende, skyggetålende, og er ale veldig gode bie og insektplanter.

Posen med 70 gram markblomster og naturgras holder til ca 15 kvadrameter. Det er 192.000 frø i posen.

Det første året danner de fleste artene rosetter som vil overvintre og blomstre neste år. Noen vil blomstre allerede første året, men det er først andre året de starter blomstringen for alvor. Det er viktig å luke ut "ugrass" de første årene. Det er arter som fra før kan ligge som frø eller rotbiter i jorden du sår blomsterenegen i. Typiske planter du ikke ønsker der er høymole, einstape, sneller, kveke, skvalderkål, ... 

Når du anlegger blomstereng, er det viktig å ikke gjødsle med noen form for gjødsel. Du bør benytte minimum en sekk(8,5kg) LHP+(som ikke er gjødsel) pr 25kvm. Slik øker du det biologiske mangfoldet i jorden som skaper et bedre jordliv og dermed plantevekst.

I Trilogien om PLANTER kan du lese i detalj hvordan du etablerer blomstereng. Du finner oppskriften punktvis som en DIY i boken 'Mine beste PLANTER på nye måter'

Det mest nærliggende å benytte blomstereng til, er å legge om deler av plenen sin til dette. Da snur du plenen slik at grasset havner på hodet minst 20cm nede i jorden. rak det jevnt og strø ut frøene. Dekk gjerne med en cm støpesand slik at det er lettere å holde frøene fuktig under spiringen.

Lykke til.

Hilsen Morten Kr Bragdø, instagram @morten_bragdo

Og husk at blomsterenger først finner sin form etter noen års tilpasning.

« Hva får du når du setter en mikrofon på Morten Bragdø? - Plantepodden!»

 Podden som snur opp ned på det meste du eventuelt kan om hage fra før.

Her hører du mye du aldri har hørt før.

Han driver med biologi, ikke kjemi. Podden er full av eventyrlige lettvinte gode løsninger på det meste du sliter med i hagen.

Du må bare høre det fra en plantes synsvinkel. Enklere blir det ikke.


Plantepodden er tilgjengenglig på alle podcast plattformer.

Hør podden her.

TIPS & RÅD

Velkommen til Godvår-blogg